Nuvilnijus Pirmosios Baltijos šalių cistinės fibrozės konferencijos, skirtos įvairių specialybių gydytojams ir slaugos specialistams, įkarščiui, Lietuvos retų plaučių ligų gydytojų draugija dėkoja LSMU ir  Lietuvos pulmonologų ir alergologų draugijai, prisidėjus prie šios konferencijos organizavimo, taip pat – visiems Lietuvos ir užsienio lektoriams, rėmėjams, savanoriams bei konferencijų organizatoriui “Žinių sodas“ už sklandų ir produktyvų mokslinį renginį. Dėkojame ir visiems konferencijos dalyviams, kurie paskyrė  savo laiką  žinių tobulinimui bei klausimų, susijusių su mūsų pacientų geresne sveikatos priežiūra, svarstymui.

Išskirtinę padėką siunčiame Lietuvos cistinės fibrozės asociacijai, vienijančiai visus mūsų šalies pacientus, kurių labui mes nuolatos stengiamės dirbti geriau. Ačiū Jums mielieji, kad esate stiprūs ir dalinatės su mumis savo vargais bei džiaugsmais, o Jūsų kūrybiniai darbai ir pasidalintos gyvenimo akimirkos mus įkvepia dar labiau stengtis, kad išliktumėte geros sveikatos bei aktyviais ir laimingais Lietuvos piliečiais.

Dalinamės vaizdo įrašu, kuris platinamas su pacientų, sergančių cistine fibroze, sutikimu. Jiems,  o taip pat ir likusiems už kadro pacientams, labai tikimės skubios valstybės pagalbos, skiriant lėšas  jų sveikatos ir gyvybės išsaugojimui.

Už konferencijos atidarymo pasveikinimą unikaliais skrabalų garsais nuoširdžiai dėkojame Karoliui Šileikai. Už vaizdo ir garso įrašą – Arui Žvirbliui.  Dainos melodijos ir teksto autorė bei atlikėja – Ugnė.